Svenska husförhörslängder, 1880 - 1920 Information om källan