Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 16,236  
- varav manliga 8,207 (50.55%)  
- varav kvinnliga 8,022 (49.41%)  
- varav av okänt kön 7 (0.04%)  
- varav levande 4,591  
Antal familjer 5,691  
Antal unika efternamn 3,617  
Totalt antal Foton 14  
Totalt antal Foto-dokument 0  
Totalt antal Gravstenar 0  
Totalt antal Text-dokument 0  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 4,266  
Medellivslängd1 64 år, 34 dagar  
Tidigaste födelse (Erik Nielsen Saltensee af Linde cirka 1250  

 Största livslängd1   Ålder 
Anna Elisabeth Bahnson 104 år 178 dagar  
Edvard Suhr 104 år  
Ane Henriette Marie Ulrich 103 år 286 dagar  
Nils Eriksson 103 år  
Georg Bruhn 103 år  
Inga Karolina Lindgren 102 år 94 dagar  
Josef Gunnar Sixten Källén, Militär Furir vid vigseln 102 år 48 dagar  
Peder Krøyer 102 år 7 dagar  
Lars Börjesson 102 år  
Selma Paulina Pihlblad 101 år 272 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.

Mera information om detta träd